Tag Archives: خودآگاهی

مهارت خودآگاهی از نظر اسلام

مهارت خودآگاهی از نظر اسلام

در بحث خودشناسی این سؤال مطرح است که تفاوت انسان با دیگر موجودات چیست ؟ انسان با جماد، گیاه، حیوان و فرشته چه تفاوتی دارد؟ به نظر می‌رسد تمامی این موجودات جایگاه لایتغیر و ثابتی دارند که از آن فراتر نمی‌روند و فروتر نمی‌آیند. اما جایگاه انسان از ثبات و …

متن کامل

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

  مهارت های زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت به صورت زیر مطرح گردیده است. این مهارت های ده گانه عبارتند از… مهارت خود آگاهی مهارت همدلی مهارت روابط بین فردی سازگارانه ( روابط بین فردی ) مهارت برقراری رابطه مؤثر (روابط اجتماعی) مهارت تصمیم گیری مهارت حل مسئله مهارت …

متن کامل

خودآگاهی

خودآگاهی

دومین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، خودآگاهی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. یکی از مهارتهای زندگی خودآگاهی است. خود آگاهی عبارت از توانمندی دستیابی به تصویر واقعی از خصوصیات باطنی و ظاهری و حقوق …

متن کامل