صفحه اصلی > بایگانی برچسب: خام خواری

بایگانی برچسب: خام خواری

خام خواری و درمان بیماری ها

رژیم خام خواری

  در ابتدای این نوشته باید بدانید که خام خواری به معنای تک خواری نیست. از همه نعمت های خدا می توان به صورت خام استفاده کرد ولی بهتر است این ارزاق بیشتر گیاهان و میوه ها باشند. اگر در خام خواری خود حد میانه را رعایت کنید و همه …

متن کامل