Tag Archives: بیماری های مزمن

روزانه حتماً یک مشت آجیل بخورید!

آجیل

  محققان آمریکایی به ارتباط بین مصرف آجیل و نشانگرهای التهابی پی برده اند. محققان در یک آنالیز مقطعی به بررسی ارتباط بین مصرف همیشگی آجیل و نشانگرهای التهابی در بین ۵۰۱۳ زن و مرد شرکت کننده در دو مطالعه پرداختند. در این مطالعه به همه افراد پیشنهاد شد تا در صورت …

متن کامل