صفحه اصلی > بایگانی برچسب: انواع مزاج

بایگانی برچسب: انواع مزاج

آب و هوای فصل ها و تاثیر آن بر مزاج های مختلف

آب و هوا و مزاج شناسی

هر فردی مزاجی دارد و هر مزاجی در آب و هوایی خاص احساس راحتی و سلامتی می کند. مثلاً گرم مزاج ها در فصل سرد تا حدی راحت ترند و سرد مزاج ها در فصل گرم. البته آن هایی که مزاج غالب بدنشان دم ( خون است ) از سرما …

متن کامل

اقسام مزاج

اقسام مزاج

بر اساس آنچه از ترکیب ارکان گوناگون اشاره شد، مزاج ، حاصل فعل و انفعال کیفیات ضد هم در عناصر چهارگانه است. این کیفیات که گرمی ، سردی ، خشکی و تری هستند، اگر به نسبت‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب شوند، منطقاً نه حالت مختلف از مزاج حاصله ممکن است …

متن کامل