بایگانی/آرشیو برچسب ها : آنژیوادم

کهیر پوستی را به طور کامل بشناسید

کهیر پوستی

کهیر ( urticaria ) به واسطه یک واکنش بیولوژیک در بدن به وجود می آید. کهیر می تواند به صورت حاد یا مزمن روی پوست ظاهر شود. فرایند آلرژیک ظهور کهیر توسط سلول هایی به وقوع می پیوندد که ماستوسیت نام دارند که مولکول های آلرژی زا را در دل …

متن کامل