صفحه اصلی > بایگانی برچسب: آسیب ورزشی

بایگانی برچسب: آسیب ورزشی

بازگشت به ورزش پس از آسیب – راهنمای مربیان

آسیب های ورزشی

آسیب جزیی از ورزش حرفه ای ایست و ورزشکار آسیب دیده هر قدر هم که آسیب جزیی داشته باشد نیاز به استراحت ، درمان و کاهش شدت برنامه ی ورزشی خود دارد. طول مدت زمانی که فرد باید از ورزش دور باشد بسته به شدت ، نوع و منطقه آسیب …

متن کامل

روش های پیشگیری از آسیب های ورزشی در حرفه ای ها

روش های پیشگیری از آسیب های ورزشی در حرفه ای ها

  بعضی آسیب های ورزشی هر چند سال یکبار رخ میدهند ، اما بعضی دیگر ممکن شما را چندین بار در طول سال درگیر خود کنند. آسیب دیده گی های مچ پا در بسیاری از ورزش ها جز شایع ترین آسیب های حاد هستند ، اما واقعیت این است که …

متن کامل