اورژانس های ورزشی

اتفاقات اورژانسی که سلامتی ورزشکار را به خطر می اندازد در جریان هر مسابقه یا تمرینی ممکن است رخ دهد . این اورژانس ها متفاوت از آسیب های عضلانی اسکلتی خواهند بود که طی ورزش با آن روبرو میشویم . اورژانس های قلبی ، اورژانس های خونی ، اورژانس های گرمایی و سرمایی و … را در این بخش به بحث خواهیم گداشت. به علت خطر ناک بودن این شرایط آشنایی با اصول اولیه کنترل این اورژانس ها و از همه مهمتر دانستن اصول پیشگیری از بروز این شرایط بسیار مهم است.

مرگ ناگهانی ورزشکاران (دلایل قلبی و غیر قلبی)

مرگ ناگهانی ورزشکاران

سندرم مرگ ناگهانی ورزشکاران یک رخداد بسیار نامطلوب و متأثر کننده است. اصولاً به مرگ هایی که طی یک ساعت پس از حمله اولیه قلبی به مرگ منتهی می شود مرگ ناگهانی می گویند. مرگ ناگهانی ورزشکاران در روزهای اخیر بیش از پیش جامعه ورزش آماتور و به خصوص حرفه ای …

متن کامل

مرگ ستاره ها ، دلیل ایست قلبی ورزشکاران

مرگ ناگهانی ورزشکاران

به نظر غیرممکن می‌آید که یک ورزشکار سالم و جوان در حین ورزش جان خود را ناگهان از دست بدهد اما این اتفاق می‌افتد. با توجه به مرگ‌های متعدد ورزشکاران جوان آیا بهتر نیست برای جلوگیری از ایست قلبی یک زندگی کم تحرک و بدون ورزش را سرمشق خود قراردهیم؟ …

متن کامل

به حداقل رساندن مشکلات گوارشی حین ورزش

به حداقل رساندن مشکلات گوارشی حین ورزش

دستگاه گوارش ما یک عضو ورزشی محسوب نمی شود. در طول انجام ورزش، عمده خون در گردش به سمت عضلات درگیر در ورزش هدایت می شود. همین کم خونی نسبی ای که در دستگاه گوارش ایجاد می شود، علت عمده علائم گوارشی در حین ورزش است. این علائم خود را …

متن کامل

مرگ ناگهانی در ورزش و روش های پیشگیری از آن

مرگ ناگهانی ورزشکاران

مرگ ناگهانی در ورزش و ورزشکاران یک رخداد بسیار نامطلوب و متاثر کننده است. اصولا به مرگ هایی که طی چند ساعت پس ازحمله اولیه قلبی به مرگ منتهی شوند مرگ ناگهانی می گوئیم. این رخداد میتواند هم در ورزشکاران آماتور و هم در ورزشکاران حرفه ای چه جوان و چه …

متن کامل