کارگروهی

کارگروهی، فرآیند یک کار با یک گروه از افراد است که به منظور دستیابی به یک هدف مشترک باشد. کار گروهی در واقع یک بخش مهم از یک کسب و کار اقتصادی سودمند است که لازمه آن همکاری خوب و تلاش خوب تحت هر شرایطی، برای انجام تمامی کارهاست.
کار گروهی بدان معنی است که افراد سعی کنند که با استفاده از مهارت های فردی خود و ارائه انتقادها و پیشنهادهای سازنده، با وجود هر گونه درگیری شخصی بین افراد، برای رسیدن به هدف مشترک، تلاش کنند.

چگونگی رفتار با همکار زورگو

تربیت همکار قلدر

افرادی که در محیط های اداری یا هر محیط دیگری مشغول کارکردن هستند ، گاهی اوقات با افرادی همکار هستند که از برخی اختلالات شخصیتی و رفتاری رنج می برند و دیگران را نیر تحت تاثیر اینگونه رفتارهای خود قرار می دهند. مقاله پیش رو را از  سلامت دات لایف …

متن کامل

این عادات بد را در محل کار کنار بگذارید

عادات بد در محل کار

عادات بدی که در محیط کار سلامت شما را نشانه می روند شامل 5 مورد زیر هستند که سلامت دات لایف آن ها را در مطلب پیش رو برای شما توضیح داده است. عادات های بد در محل کار • وضعیت نامناسب بدن و کاهش توانایی آن هنگام نشستن دقت …

متن کامل

روش های موثر برای برقراری رابطه دوستانه در محیط کار

ارتباط دوستانه در محیط کار

ممکن است ارتباط بد و ناخوشایند شما با برخی از همکاران در محیط کار موجب نگرانی ، دل مشغولی و اضطراب شما شده باشد و این فکر در ذهن شما پرورش یافته باشد که اصلا آدم خوشبختی نیستید. در این صورت بودن در محیط کار برای شما زجرآور خواهد بود. …

متن کامل

رابطه دوستی چیست ؟

بر اساس نظر ارسطو دوستی ها را می توان به سه نوع کلی تقسیم نمود: 1) دوستی یا رابطه منفعتی (Friendship of utility) : در این حالت دو نفر به نوعی از رابطه نفع می برند و تا زمانی که چنین امتیازی برای هر دو طرف وجود داشته باشد، رابطه …

متن کامل