آشنایی با احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی (CPR)، یک روش فوری برای نجات جان اطرافیان شماست، آنهایی که ناگهان ضربان قلب و تنفس آنها قطع می شود و شما نمی توانید نبض آنها را از روی مچ دست یا گردن لمس کنید و در پاسخ به صدا کردن و تکان دادن شانه، هیچ تکانی نمی خورند.
در این قسمت به آخرین به روز رسانی ها به زبان فارسی، از روش احیای قلبی ریوی از یک سازمان معتبر جهانی دسترسی خواهید داشت.

احیای قلبی – ریوی برای کودکان (۱ تا ۸ سال)

احیای قلبی – ریوی برای کودکان (۱ تا ۸ سال)

  CPR به معنی احیای قلبی- ریوی، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، خفگی، تنگی نفس و یا جراحات دیگر، تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد : تنفس مصنوعی که اکسیژن را …

متن کامل

احیای قلبی-ریوی نوزادان

احیای قلبی-ریوی نوزادان

احیای قلبی-ریوی نوزادان را در سایت سلامت دات لایف بخوانید. CPR به معنی احیای قلبی- ریوی ، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، خفگی، تنگی نفس و یا جراحات دیگر، تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. در سایت سلامت …

متن کامل

روش انجام احیای قلبی – ریوی بزرگسالان

احیای قلبی – ریوی بزرگسالان

  CPR به معنی احیای قلبی- ریوی، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، شوک الکتریکی و حمله ی قلبی تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد : تنفس مصنوعی که اکسیژن را برای …

متن کامل

احیای قلبی – ریوی (CPR)

احیای قلبی - ریوی (CPR)

CPR به معنی احیای قلبی-ریوی، روشی اورژانسی و نجات بخش برای کسانی که بر اثر حوادثی ضربان قلب و تنفس آن قطع شده است، این حوادث ممکن است شوک الکتریکی، حمله ی قلبی و یا غرق شدن باشند. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد: دادن تنفس مصنوعی به شخص …

متن کامل