کاریکاتور گرمای تابستان و جوش آمدن اعصاب

 

کاریکاتور گرمای تابستان

گرمای این روزهای فصل تابستان بر آمار دعواهای خیابانی ، بحث های داغ داغ و بصورت خلاصه در روابط شهروندان تاثیر گذاشته است.

آنچه مشخص است این هست که کره زمین با دخالت انسان ها هر سال در حال گرم شدن است و از آنجایی که تلاشی برای کاهش آلودگی ها ، کاهش استفاده از سوخت ها و کاهش مواد سمی نمی شود نباید انتظار داشت که در سال بعد هوا خنک تر شود.

در این روزهای گرم تابستان شاید کار چندانی نشود برای خنک شدن کرد ولی می توان در مواقع عصبانیت ، در مواقعی که گرمای هوا شما را داغ داغ کرده و می خواهید کنترل خود را از دست بدهید با به کارگیری آموزه های دینی از این چالش عبور کنید.

در هنگام عصبانیت با ذکر یک صلوات ، با خوردن یک لیوان آب و با برداشتن چند قدم از حادثه ای که خیلی زود شما را پشیمان خواهد کرد جلوگیری کنید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید