پیروزی قلیان بر سلامتی

پیروزی قلیان بر سلامتی | سلامت دات لایف
پیروزی قلیان بر سلامتی | سلامت دات لایف

 

 

سال ها هست که جامعه و بخش سلامت کشور در تلاش هستند تا استفاده از قلیان را کم رنگ و کم رنگ تر کنند تا شاید امیدی برای محو کردن قلیان و قلیان سراها بوجود آید.

اما گویا پیروز این میدان خط قرمزهای بخش سلامتی نبوده و ذغال های قرمز قلیان ها قوی تر بوده و پیروز این میدان بوده اند.

با امید به روزی که دخانیات سایه سنگین خود را از جامعه و سلامت کشور بردارد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید