بیماری های زمستانه ( قسمت اول )

بیماری های زمستانه | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

شایع ترین بیماری های زمستان ، زکام ، نزله و سرفه است و به واسطه ی تولید زیاد بلغم ، امراض بلغمی در این فصل زیاد می شوند.

هرکه در زمستان بیمار شود ، باید زود مواد زاید را از بدن خارج نماید ، زیرا تا سبب بیماری قوی نباشد ، در سرمای زمستان موجب بیماری نمی گردد. در صورت نیاز به اقدام درمانی در پاکسازی مواد تباه ، ایجاد اسهال بر ایجاد قی ترجیح دارد ولی در این فصل ، باید از فصد و حجامت و قی و اسهال قوی پرهیز نمود. البته در زمان نیاز و با تشخیص پزشک ماهر ، می توان از مسهل های ضعیف یا متوسط و فصد به قدر نیاز و ضرورت بهره جست. متأسفانه امروزه در جامعه ما به شکل غیرعلمی به حجامت ، فصد و دیگر روش های خون گیری پرداخته می شود ، مثلا بعضی ها توصیه می کنند که بهتر است هر سه ماه یک بار حجامت انجام شود ، در حالیکه نباید فراموش کرد که این روش های درمانی ، که البته به جای خود بسیار لازم و مفیدند ، بدون عارضه هم نیستند. حکمای خردمند ما ، حجامت خون گیری را در فصول سرد سال به ویژه برای کسانی که دچار ضعف جسمی یا ذهنی هستند ، خردسالان زیر 2 سال و سالمندان بالای 60 سال ، کسانی که به بیماری های مزمن سرد دچار هستند ، ممنوع دانسته اند.

در لینک بیماری های زمستانه ( قسمت دوم ) با بیماری های زمستانه مثل برف کروی ، سرمازدگی و سردی نوک بینی و انگشتان آشنا شوید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید