مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر خلاق

 

هفتمین مهارت از  مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر خلاق است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.

تفکر خلاق فرد از دو جنبه اهمیت دارد بطوریکه میتواند امکان یافتن راه حلهای بیشتر و انتخاب مناسبترین آن جهت حل مسأله را فراهم نموده و به تصمیم گیری های مؤثر و مناسبی جهت اجرای آن کمک کند. با استفاده از این نوع تفکر، راه حلهای مختلف مشکلات و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند.

این مهارت، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دریابد بطوریکه حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست، با خلاقیت و پویایی بیشتر و همچنین سازگاری و انعطاف افزونتری به استفاده از روشهای مناسبتر و پویا جهت بهبود روند و ادامه زندگی روزمره بپردازد.

بنابراین با بهره گیری از تفکر خلاق شرایط کاهش مشکلات و پویایی و بهبود شرایط زندگی فراهم میگردد که در تامین آرامش و رضایتمندی از زندگی نقش مهمی دارد.

 

 مؤلفه های مهارتهای تفکر خلاق عبارتند از:

  • توانمندی تفکر پویا و مثبت
  • اشتیاق و اقدام به یادگیری فعال و جستجوگر
  • اعتماد به نفس و خود را ابراز کردن
  • اندیشه ورزی و یافتن و تشخیص انتخاب های متعددی برای تصمیم گیری
  • قدرت تصمیم گیری و تشخیص و تعیین راه حلهای جدیدی برای مشکلات
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید