تصورات و باورهای نادرست درمورد دوستی

تفکرات نادرست در مورد دوستی
تفکرات نادرست در مورد دوستی

 

به علت ویژگی های رشدی ادارکی و احساسی (ازجمله آرمان طلبی ، خود محوریت ، مطلق گرایی و… ) و آموزه های فرهنگی ، پاره ای انتظارات و تصورات نادرست در ذهن بسیاری از نوجوانان و جوانان و حتی بالغین شکل می گیرد که می تواند گنج دوستی را به رنج و رحمت تبدیل کند. سلامت دات لایف مقاله ای در رابطه با باورهای غلط در روابط دوستانه تهیه دیده است. بخوانید و این باورهای غلط را بشناسید.

 

مهمترین باور های نادرست در روابط دوستانه

دوستان با هم اختلاف و کشمکش ندارند ؟ خیر. همانند برادران و خواهران و نزدیک ترین افراد به هم ، دوستان نیز در برخی زمینه ها ممکن است اختلاف نظر شدید داشته و کارشان به کشمکش برسد ولی دو دست صمیمی (1) هیچگاه نزاع و درگیری فیزیکی پیدا نمی کنند ؛ (2) حرمت یکدیگر را نمی شکنند ؛ (3) نظرات یکدیگر را بخوبی می شنوند و (4) در پایان اگر به یک نتیجه و راه حل مشترک نرسند به این تفاهم می رسند که در آن زمینه خاص با هم تفاوت دارند و این چنین است که دو نفر بتدریج از ماهیت و ویژگیهای وجودی ( فکری ، احساسی ) یکدیگر آگاه شده و نحوه برخورد با مسائل و مشکلات را می آموزند. بدین ترتیب است که فرد کم کم توان برقراری رابطه رمانتیک و تشکیل خانواده در آینده را بدست می آورد.

  • دوستان صمیمی همیشه و همه جا بایستی با هم باشند ؟ خیر. اگر چه دوستان بدنبال فرصت های با هم بودن هستند ولی هر یک دارای زندگی و اوقات شخصی خود بوده ( از دستشویی رفتن و خوابیدن گرفته تا روابط خانوادگی ، کار ، درس ، دوستان دیگر و رابطه رمانتیک ) و داشتن چنین اوقات شخصی و خصوصی با دوستی در تضاد نیست. برای مثال شما امروز بعد از ظهر دلتان می خواهد که به تنهایی و بدون وجود فرد دیگری یک بازی و یا تفریحی داشته باشید ولی در همین حال دوستتان با شما تماس می گیرد و می پرسد که آیا می خواهید با او به سینما بروید ؟ در اینجا اگر همچنان حس و میل تان برای تنها بودن و بازی کردن قوی است این حق شما و وظیفه دوستی ( داشتن صمیمیت ) و انسانیتان است که به صراحت به او جواب رد دهید و علت آن را بگویید و دوستتان اگر ناراحت شود نه به دلیل جواب ردتان بلکه به دلیل از دست دادن فرصت با هم بودن است ( اگر دوستتان از جواب منفی شما ناراحت شود یا به دلیل خودخواهی او خواهد بود و یا اشکال در باور و انتظارش از دوستی ) و ( همین طور شما در مورد او ).
  • دوستی ها همیشه باقی می مانند ؟ خیر. اگر چه بسیاری از دوستی ها حتی تا بعد از مرگ به نوعی تداوم می یابند اما بدلایل زیادی حتی دوستی های صمیمی نیز ممکن است در جایی پایان یابند و این واقعیت است که بایستی با آن کنار آمد. هرچند بسیار سخت و ناراحت کننده خواهد بود.
  • نبایستی با رد خواسته های دوست ، او را نارحت کرد ؟ خیر. دوستان واقعی دو ویژگی مهم دارند : هیچ گاه برخلاف اصول و ارزشهای دوست شان چیزی از او درخواست نمی کنند ، انتظار ندارند که حتما و همیشه توقع و خواسته هایشان برآورده شود.
  • دوستان صمیمی هیچ سر و رازی را از یکدیگر مخفی نمی دارند ؟ خیر. اساساً وقتی چیزی به دیگری گفته می شود دیگر سر و راز به حساب نمی آید و اگر چه دوستان از بسیاری چیزهای دیگر با خبر هستند که هیچ کس دیگر (حتی اعضاء خانواده) ممکن است ندانند ولی حداقل یک چیز را به اشتراک نمی گذارند و آن سر و رازی است که پا و نام فرد دیگری در آن در میان است.
  • دوستان هیچ گاه به هم حسادت نمی ورزند ؟ خیر. اگر چه در شرایط آرمانی این چنین است اما از آنجایی که تعداد بسیار کمی از افراد به چنین سطحی از رشد عاطفی و عقلانی می رسند حتی دوستان صمیمی ( و اعضاء خانواده ) ممکن است گاهی درجات خفیفی از حسادت ( بیشتر غطبه خوردن ) بروز کند ، نکته مهم در این رابطه این است که مراقب باشیم رفتاری بر علیه دوستمان نداشته باشیم و سعی کنیم حرمت نفس خود را تقویت کنیم.

برای مطالعه دیگر مقاله های ابعاد دوستی و صمیمیت به مقاله های قبلی سری بزنید.

منبع: در فکر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می گذرد ؟

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید