ارتباط با طبیعت و ماوراء الطبیعه را یاد بگیریم

 در رابطه با عالم پیرامونی و به دلیل اهمیت و گستردگی آن، میتوان ارتباط را در دو حوزه طبیعت و ماوراء الطبیعه تقسیم بندی و مورد بررسی قرار داد. که امروز در مقاله ارتباط با طبیعت و ماوراء الطبیعه را یاد بگیریم به این مهم خواهیم پرداخت پس همراه ما باشید در سلامت دات لایف.

ارتباط با طبیعت :

ارتباط با طبیعت، مابین طرفین یک ارتباط و در عالم محسوس و فانی بوجود میاید، طبیعی است که این نوع از ارتباط بر اساس مجموعه ای از ارتباطات کلامی و غیر کلامی و بصورت آشکار شکل میگیرد ضمن اینکه این ارتباطات با ملاحظاتی همراه است که بدلیل عدم امکان آگاهی مخاطب از نیت و اهداف باطنی طرف دیگر ارتباط، معمولا شرایط ارتباط عمیق آگاهانه ای که بر اساس شناخت کاملی مابین طرفین ارتباط باشد میسر نیست. لذا میتوان اغلب اینگونه ارتباطها را از نوع ارتباط سطحی و کم عمقی که اغلب از پایداری مستمر برخوردار نیست تلقی کرد همچنین گاهی ارتباط با طبیعت به شکل مخرب و غیر سازنده شکل میگیرد. به همین دلیل معمولا از دوام و گسترش برخوردار نیست.

ارتباط با طبیعت | سلامت دات لایف
ارتباط با طبیعت | سلامت دات لایف

بدیهی است که هر چقدر بتوانید یک ارتباط را بر اساس صداقت و عمق و شفافیت بیشتری پایه ریزی نمایید این ارتباط، کاملتر و از ماندگاری بیشتری بهره مند میگردد مثلا ارتباط بیمار و پزشک یا ارتباط مقلد و مرجع تقلید یا ارتباط شاگرد و استاد از نوع ارتباطهایی است که از پرده پوشی کمتری برخوردار است و همین موجب میشود که از عمق و دوام بیشتری برخوردار شود. در این ارتباط تبادل احساسات و افکار از طریق فردی به فرد یا افراد دیگری انجام میشود و سپس نتیجه و تاثیر آن قابل مشاهده خواهد بود.

ارتباط با ماوراء الطبیعه :

ارتباط با ماوراء الطبیعه، عالیترین نوع ارتباط است که بر اساس شناخت ناشی از تعقل و تفکر و برگرفته از اعماق درون انسان که مبتنی بر عشق و حقیقت است و بدون پرده پوشی و حجاب، امکات وقوع دارد. لزوماً این ارتباط وابسته به کلمات و زبان محاوره و گفتگوی انسانها و یا تغییرات فیزیکی آشکاری در ظاهر انسان نمیباشد این ارتباط از طریق دلها و با زبان عاشقی که از تمامی وجود آدمی میجوشد ایجاد میشود بگونه ای که با چشم دل دیده شود و همین سبب میگردد که گاهی از اوقات، ارتباط قلبی تلقی بشود. به همین جهت حتی انسان های کر و کور و لالی که عشق را باور دارند و حقیقت جو هستند نیز میتوانند در این ارتباط موفق شوند.

برای ارتباط با ماوراءالطبیعه، نیاز به بیدار دلی و تفکر و توجه و تزکیه است. لازمه این ارتباط و توجه مورد نیاز آن، ورود به دنیای عاشقی است و کسی که از عشق بی بهره باشد در این ارتباط موفق نخواهد بود.

ارتباط با ماوراء الطبیعه | سلامت دات لایف
ارتباط با ماوراء الطبیعه | سلامت دات لایف

اشخاص در این نوع از ارتباط، به دنبال تاثیر و نتیجه ای برای خودشان نیستند بلکه به دنبال قدردانی از توجهات و الطاف و نعمت هایی که به آنها ارزانی شده و تامین رضای حضرت حق میباشند یعنی سرآغاز و شروع این ارتباط با جلوه هایی از الطاف و کمال الهی، تحقق مییابد و تاثیر و بازتاب آن در قالب عشقبازی و شکرگذاری و حقیقت جویی از طریق مخلوق و بندگان آن صورت می پذیرد. نشانه های این ارتباط در قالب عبادت و عرفان و شناخت و در مراحل نهایی آن، فنای در عظمت حقیقت ربوبیت شدن، آشکار میشود.

ارتباط با ماوراء الطبیعه بر اساس عاشقی و باور راستین شکل میگیرد و از مهمترین نتیجه آن، تسریع در روند حرکت به سوی افکار و رفتار الهی گونه و تقرب به درگاه احدیت است به همین دلیل کسانی که در این ارتباط موفق هستند نمیتوانند اقدامات غیر سازنده ای علیه خلیفه خداوند بر روی زمین انجام دهند که به اقدامات ضد انسانی بیانجامد. بنابراین بایستی این ارتباط در گروه ارتباطهای سازنده تلقی شود.

موفقیت در ارتباط با ماوراء الطبیعه نیاز به قضاوت سایرین ندارد و به خوبی توسط عاشق ادراک و احساس میگردد. این ارتباط از نوع حقیقی و راستین آن است و مکر و فریب در آن راهی ندارد.

3.5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید