آراستگی از نگاه قرآن

آراستگی چیست؟ در مقاله آراستگی از نگاه قرآن می خوانید که آراستگی افراد در زندگی اجتماعی و فردی از اهمیت زیادی برخوردار است و به عنوان یکی از پارامترهای مهم مهارت ارتباط مؤثر قابل بررسی است و از موضوعات مهمی است که میتواند در زندگی اجتماعی و شخصیت حرفه ای آنها نقش مهمی دارد و میتواند در تامین آرامش فردی و توسعه ارتباط اجتماعی نقش با اهمیتی ایفا نماید. با خواندن متن مقاله تعریف آراستگی را بصورت کامل درک خواهید کرد.

 

دیدگاه قرآن در مورد آراستگی :

انسان بطور فطری خواهان زیبایی و آراستگی است و از آشفتگی و پریشانی ظاهر نهی شده است. از آنجا که دین مقدس اسلام منطبق بر فطرت الهی است به آراستگی که یکی از ابعاد مختلف روحی انسانی، به مفهوم زیبایی، نیکویی، آگاهی و اعتقادی توجه کرده و برای تأمین نیازمندیهای انسان در این زمینه، توصیه هایی ارایه کرده است.

آراستگی از نگاه قرآن
آراستگی از نگاه قرآن

آراستگی در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بصورت طبیعی و فطری، انسان خواستار زیبایی و آراستگی است و جهت گسترش و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی گریزی از آن نیست.

در فرهنگ معین، آراستگی به معنای آراسته بودن است و عمل آراسته به معنای زینت دادن و تزیین کردن میباشد. همچنین معانی دیگری مانند منظم و مرتب بودن، هماهنگ بودن و آماده و مهیا بودن نیز برای آن گفته شده است.

آراستگی از دیدگاه قرآن کریم، استعداد ادراک زیباییها از جمله مواهبی است که خداوند در فطرت آدمی قرار داده بطوریکه وجود موجودات زیبا، پاسخی به خواسته های فطرت انسان بوده و نعمتی از نعمتهای گرانبهای آفریدگار حکیم است. اسلام به پیروانش دستور می دهد که همواره، مظاهر زشتی، آشفتگی و بی نظمی را از خود و محیط زندگی خویش دور نمایند و هنگام مواجه شدن با دیگران، آراستگی و ظاهری زیبا داشته باشند. بنابراین، اسلام استفاده از زیبایی های موجود در جهان آفرینش را مجاز و آنرا توصیه و سفارش نموده است.

برای اهمیت آراستگی در اسلام به ذکر کلام حضرت حق در قرآن کریم اشاره میشود که می فرماید(سوره صافات،6)، ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم.

همان طور که از این آیه استنباط می شود، خداوند اختران و ستارگان را به عنوان زینت های آسمان قرار داده و مفهوم آن موجه بودن بهره گیری از زینت متناسب، در عرصه های مختلف زندگی است.

بنابراین توجه به زیبایی و آراستگی و بهره‌گیری از آنرا برای مسلمانان مجاز دانسته و آنها را به آراستگی فرا می‌خواند و نظریه کسانی را که به غلط، آراستگی و زینت را با دین و آموزه‌های ناب آن در تضاد می‌پندارند، مردود می‌شمارد. در قرآن می خوانیم (سوره اعراف،32): ای رسول، بگو چه کسی زینت خدا را برای بندگان خود بیرون آورده و نیز روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو این برای کسانی است که ایمان آورده‌اند.

از نظر قرآن کریم(سوره نحل، 5 و 6)، استعداد درک زیبایی از جمله مواهب فطری خداوند در روح و روان آدمی است و وجود موجودات زیبا در جهان، پاسخی به این خواسته فطری بوده و نعمتی از نعمت‌های گرانبهای آفریدگار حکیم است. در این آیه اشاره به توانایی زیبایی شناسی و قدرت ادراک و احساس زیباییها مینماید و با توجه به انواع بیشمار آن در نظام آفرینش و حکمت آنها و نقشی که در زندگی دارند لازم است انسانها در تقویت توانایی زیبایی شناسی خود جهت بهره گیری از زیبایی ها و تاثیر مطلوب آن بکوشند.

قرآن‌کریم در آیه‌ای (سوره اعراف،31) انسان‌ها را به آراستگی و برگرفتن زینت‌های خود، هنگام رفتن به مساجد دعوت می‌کند. بدیهی است که این توصیه به آرایش‌ ظاهری محدود نمیشود و زینت های معنوی مانند طهارت و تقوا را نیز شامل می‌شود. سپس در آیه بعدی بصورت جامعتری به بیان آن میپردازد و نظر کسانی را که آراستگی و زینت را با دین و تعالیم آسمانی مغایر می‌پندارند، مردود می‌شمارد.

 

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید