دیابت بارداری و خطر بروز اوتیسم در فرزند

دیابت بارداری و خطر بروز اوتیسم در فرزند
دیابت بارداری و خطر بروز اوتیسم در فرزند

 

نتایج یک مطالعه که بر روی بیش از 320000  کودک انجام شد نشان داد که ابتلا به دیابت بارداری که در هفته 26 بارداری قابل تشخیص است می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به اوتیسم ( طیف اختلالات اوتیسم ) گردد. یافته های حاصل از این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که ابتلای مادر به دیابت نوع 2 از پیش از بارداری، ارتباط معناداری با بروز اوتیسم در فرزندان نداشت.

دیابت بارداری عوارض جانبی زیادی بر جنین دارد. مطالعات پیشین نشان دادند که در فرزندان زنانی که پیش از بارداری مبتلا به دیابت نوع 2 می باشند یا در دوران بارداری به دیابت مبتلا می شوند، خطر چاقی و اختلالات متابولیکی ناشی از آن وجود دارد.

با وجود این، اثرات دیابت مادر بر رشد و تمایز مغز جنین و افزایش خطر بروز بیماری های رفتاری در فرزندان کمتر مطالعه شده بود. محققین در این مطالعه 322323 کودک را از سال 1995 تا 2009 را در زمینه ارتباط بین دیابت پیش از بارداری و دیابت زمان بارداری و خطر بروز اختلالات اوتیسم در فرزندان ، بررسی کردند.

از تعداد کل، 2 درصد به دیابت پیش از بارداری و 8/7 درصد به دیابت زمان بارداری مبتلا بودند. 3388 کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شدند.

پس از بررسی های آماری، نهایتا در این مطالعه نشان داده شد که ابتلا به دیابت بارداری در هفته 26 ، با بروز اوتیسم در فرزندان ارتباط دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این نتایج به مقاله مرتبط با این مطالعه در سال 2015 در مجله Journal of The American Medical Association مراجعه کنید:

Anny H. Xiang, et al. Association of Maternal Diabetes With Autism, JAMA, 2015

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید