دستیابی به اعتماد به نفس حقیقی

اعتماد به نفس

هر چقدر هم که در زندگی موفق باشید و دستاوردهای خوبی داشته باشید ولی در درون خود اعتماد به نفس واقعی را احساس نکنید، آن موفقیت ها و داشته های بیرونی برایتان اهمیتی نخواهد داشت.

 شاید شما هنوز هم در زندگی به آنجا نرسیده باشید که باور کنید آنچه می گوییم می تواند صحت داشته باشد. ممکن است هنوز هم برای به دست آوردن ثروت و موفقیت در تلاش باشید، هنوز هم مشغول رسیدن به کامیابی های دیگری در زندگی باشید و شاید هم با خود بگویید: “اگر همه چیزهایی را که می خواستم داشتم، مطمئنا اعتماد به نفسم را به دست می آوردم.” خب خیلی هم مطمئن نباشید.

من دائم افرادی را ملاقات می کنم که آنقدر پول دارند که نمیدانند چطور خرجشان کنند و همه آن چیزهایی که تصور کنید بتواند اعتماد به نفس و خوشبختی کسی را تامین کند دارا می باشند. شهرت و احترام دارند و در برخی موارد در حد پرستش مورد توجه هستند اما همچنان احساس اعتماد به نفس نمی کنند.  آنها به چه نیاز دارند؟ این حلقه گم شده چیست؟

ماهیت اعتماد به نفس حقیقی

یکی از مهمترین رازها درباره آنچه اعتماد به نفس حقیقی را خلق می کند به شرح زیر است:

  1. اعتماد به نفس حقیقی هیچ ارتباطی با آنچه در زندگی بیرونی شما رخ می دهد ندارد.
  2. اعتماد به نفس حقیقی به خاطر کاری که انجام می دهید به وجود نمی آید بلکه به واسطه باور درونی شما به داشتن توانایی انجام هر کاری که مبادرت به انجام آن می نمایید پدید می آید.
  3. اعتماد به نفس حقیقی همیشه از درون سرچشمه می گیرد نه از برون. از تعهدی ناشی می شود که شما نسبت به خودتان دارید. تعهد به اینکه هر آنچه را باید انجام می دهید، هرچه را خواهان آن هستید و در زندگی باید انجام دهید.
  4. این تعهد بر اساس اطمینان شما به خودتان بنا شده است نه اطمینان به نتایجی که ممکن است به دست بیایند و یا نیایند.
  5. این اعتماد به نفس، باوری است در ضمیر قدرتمندتان که ربطی به چیزهایی که در زندگی با آنها مواجه می شوید یا سروکار دارید ندارند. اعتماد به نفس این نیست که شما از عهده انجام کاری به خوبی برآیید بلکه اراده شما به انجام آن کار است. اگر به خودتان اعتقاد داشته باشید اهمیتی ندارد که با چه نتیجه ای مواجه شوید، مبادرت به انجام آن کار می کنید و آنچه را می خواهید انجام می دهید.

بنابراین اعتماد به توانایی خاص خود اعتماد به نفس نیست، اینکه مثلا یک وکیل خوب یا یک موسیقی دان چیره دست باشید بلکه اعتماد به تواناییتان برای مبادرت به انجام هر کاری در زندگیتان، اعتماد به نفس به شمار می رود.

آیا متوجه تفاوت این دو می شوید؟

من همچون بسیاری از مردم، حس اعتماد به نفسم را مربوط به کارهایی می دانستم که از عهده انجام آنها برمی آمدم. اگر به نتایج خوبی می رسیدم، مدت کوتاهی احساس اعتماد به نفس می کردم، اما فقط تا زمانی طول می کشید که کار دیگری انجام دهم و از عهده اش به خوبی برنیایم. بنابراین اگر سمیناری برگزار می کردم و پانصد نفر می آمدند اعتماد به نفس کافی برای اداره آن داشتم اما اگر هفتاد نفر می آمدند احساس بی اعتمادی به سراغم می آمد و به خودم شک می کردم. این موضوع در موارد دیگری هم در زندگی ام مصداق داشت. اگر یکی از کتاب هایم در طول یک هفته فروش بالایی داشت احساس اعتماد به نفس می کردم اما اگر هفته بعد نام آن در لیست کتابهای پرفروش قرار نداشت اعتماد به نفس من هم کاملا از بین می رفت. عجب نوسانات احساسی شدیدی! اما شیوه زندگی بسیاری از ما اینگونه است. شش عادت غلطی که اعتماد به نفس را در شما می کشد را در مقاله ای دیگر از سلامت دات لایف بخوانید.

منبع: باربارا دی آنجلس (کتاب در جست و جوی اعتماد به نفس) ترجمه: لیلا آزادی

امتیاز این مقاله