چین و چروک های پوست چگونه ایجاد می شوند؟

چین و چروک های پوست چگونه ایجاد می شوند؟

 

چین و چروک بیشتر در قسمت هایی از بدن ایجاد می شود که بیشتردر معرض نور آفتاب قرار می گیرند، مانند صورت، گردن، پشت دست ها و روی ساعد ها.

چروک ها دو دسته اند: خط های نازک سطحی و شیارهای عمیق تر. اگر چین و چروک اذیتتان می کند، یا اگر می خواهید جلوی آن ها را بگیرید، راه هایی وجود دارد.

چین و چروک چرا ایجاد می شود؟

عوامل افزایش چین و چروک عبارتند از:

  • سیگار کشیدن
  • نوع پوست ( افرادی که پوست روشن و چشمان آبی دارند بیشتر به آفتاب حساس هستند.)
  • وراثت ( چین و چروک در بعضی خانواده ها بیشتر است.)
  • قرار گرفتن در معرض نور آفتاب

اگرچه همه ی عوامل یاد شده قابل جلوگیری نیستند، دو عامل وجود دارد که می توانید مواظب آن ها باشید: کمتر در معرض نور آفتاب باشید و سیگار نکشید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید