با ضایعات پوستی آشنا شویم

در سلامت دات لایف امروز میخواهیم شما را با برخی از ضایعات رایج پوستی آشنا کنیم، این ضایعات به دوگروه اصلی تقسیم می شوند.

ضایعات اولیه :

ماکول : نقاط کوچک تراز1 سانتی متر، مسطح وغیرقابل لمس هستند که به علت تغییررنگ پوست درآن قسمت به وجود می آیند. گاهی روشن تر ازپوست مجاورمانند لک وپیس و گاهی تیره تر مانند قارچ ها می باشند.

لکه : ماکول ها با ابعاد بزرگ تر از1سانتی متررا می گویند.

پاپول : ضایعات توپی قابل لمس کوچیک تراز1سانتی مترهستند که سفت می باشند مثل پایه جوش ها.

پوسچول : ضایعات توپی قابل لمس کوچکتر از 1 سانتی متر و دارای عفونت و ترشحات چرکی در داخل هستند.

ندول : به ضایعات برآمده بزرگتر از 1 سانتی متر گفته می شود.

کیست : ضایعات برآمده بزرگتر از 1 سانتی متر با مرکز عفونی و چرکی هستند.

وزیکول : ضایعه برآمده با حاشیه مشخص و حاوی مایع ژلاتینی و کدر و سیال با قطر کمتر از 5/0 سانتی متر است.

تاول : به وزیکول ها با ابعاد بزرگتر از 5/0 سانتی متر اطلاق می شود.

ضایعات ثانویه :

پوسته ریزی : افزایش سلولهای مرده در لایه شاخی در اپیدرم که به تشخیص بعضی از بیماریهای پوستی و نوع آنها کمک می کند.

دلمه یا کبره : به تجمع خون یا چرک خشک شده همراه با بقایای سلولی بر روی ضایعه گفته می شود.

خراشیدگی : به تخریب و از بین رفتن قسمتی از اپیدرم بدون آسیب رساندن به درم گفته می شود. این ضایعه می تواند در آلودگی های قارچی ، اگزما و صدمات فیزیکی به وجود آید.

زخم : تخریب و از بین رفتن موضعی اپیدرم و درم که از خود اسکار به جا می گذارد.

کومدون : توده ای شامل کراتین و چربی در منفذ رویش موها که اگر اکسید نشود سر سفید و اگر اکسید شود سر سیاه خواهد شد.

میلیا : توده های چربی بدون منفذ به سطح پوست که در اثر انسداد مجرای غدد آکرین به وجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید