با انواع مو آشنا شویم

مو هم همانند پوست انواع مختلف دارد. پوست و مو باهم درارتباط مستقیم می باشند.

مقاله انواع موی سر را در سلامت دات لایف بخوانید
مقاله انواع موی سر را در سلامت دات لایف بخوانید

موها در چهار گروه اصلی دسته بندی می شوند:

1ـ معمولی

2ـ خشک

3ـ چرب

4ـ مختلط

1ـ موهای معمولی:

این نوع موها براق ودرخشنده هستند، حالت مات وکدر ندارند، نرم وانعطاف پذیرند. چربی آن متعادل است، دارای شوره نمی باشد. پوست سرسالم بدون قرمزی وجوش است، خارش درکف سرندارد. به آسانی برس خورده و وزی ندارد.

2ـ موهای خشک:

درنگاه اول حالت مات وبدون درخشندگی دارند. زبر وغیرقابل انعطاف هستند، خوب حالت نمی گیرند ودرصورتی که موبلند باشد داخل هم گیرمی کنندو با برس زدن دچار شکستگی وموخوره می شوند ، کم آب هستند. دستکاری زیاد موها باعث خشکی آن می شود. درافراد با پوست خشک بیشترخشک می باشد، اگر کسی پوست سرش چرب بود و نوک موها خشک ودچار موخوره بود علت این است که ابتدای موها به علت مجاورت با پوست چرب ولی سرآنها به علت شست وشوی زیاد وعدم استفاده ازنرم کننده و دستکاری زیاد خشک وشکننده ودرنهایت دچارموخوره می شود.

3ـ موهای چرب:

این نوع موپس از استحمام درزمان کوتاه براق وچرب به نظرمی آیند وبه علت زیاد بودن چربی حالت کدر ومات پیدا می کند چون دسته دسته روی هم می خوابند، حالت شل دارند. اگرآنها را بلند کنیم به سرعت سرجای خودمی افتند. دارای خارش کف سر، شوره وحتی جوش در کف سرمی باشد، این چربی اصولا پس ازبلوغ وتغییرات هورمونی بیشترمی شود.

4ـ موهای مختلط:

این حالت بیشتردرموهای بلند شایع وقابل رویت است این افراد دارای پوست سرچرب هستند به همین جهت پس ازحمام کردن دچارخارش سرمی شوند، اما به تدریج که به سرمو می رسیم موها خشک وخشک ترمی شودودرانتهای موها کاملا خشک وزبرهستند ودچارموخوره می شوند.

در مطالب بعدی سلامت دات لایف قصد داریم به بیماری های پوست و مو بپردازیم. با ما همراه باشید.

امتیاز این مقاله

2 نظر

  1. خیلی متن جذابی بود ممنون

دیدگاهتان را بنویسید