نکات کلیدی در بیماران دارای سوند فولی

بعضی بیماران به علل مختلفی می بایست برای دفع ادرار خود، سوند فولی داشته باشند تا با سوند گذاری ، مثانه آنها را تخلیه گردد. جایگذاری سوند فولی در بیماران برای مقاصد تشخیصی و درمانی انجام می گردد که سلامت دات لایف در مقاله نکات کلیدی در بیماران دارای سوند فولی به علل سوندگذاری و نکات مهم برای نگهداری از سوند فولی می پردازد.

علت سوند گذاری

سوند فولی
سوند فولی

در جنبه درمانی می توان از سوند فولی برای تخلیه مثانه در بیماران دچار احتباس ادراری ( شاشبند شدن ) که در نتیجه بند آمدن مجاری ادراری ایجاد می شود، و یا در مبتلایان به هماچوری ( خون در ادرار) ، یا در بیماران خانه نشین که توانایی حرکت ندارند و یا در بیمارانی که بی اختیاری ادراری دارند ، استفاده شود. در جنبه تشخیصی می توان از جایگذاری سوند ادراری جهت گرفتن نمونه ادرار غیر آلوده برای آزمون میکروب شناسی، اندازه گیری میزان ادرار ساعتی بیمار در حین جراحی و یا در حین بستری در ICU ، و یا اندازه گیری حجم ادرار باقی مانده در مثانه بیماران استفاده کرد.

نکات مهم در نگهداری سوند فولی

در بیمارانی که بنا به تشخیص پزشکی لازم است سوند فولی تا زمانی حفظ شود، رعایت نکات زیر توصیه می شود:

جهت جلوگیری از عفونت، مایعات فراوان بنوشید (در صورتی که از طرف پزشک معالج محودیت مایعات نداشته باشید).

جهت پیشگیری از آلودگی، از جدا کردن لوله ادرار از کیسه ادرار جدا خودداری کنید.

اگر تصادفا سوند شما خارج شدہ یا نشت ادرار داشت جہت جایگزینی مجدد سوند، خودتان هیچ گونه اقدامی انجام ندهید و حتما به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید.

به منظور کاهش خطر عفونت، کیسه ادرار را هر ۸ ساعدت یکبار تخلیه نمایید.

نکته مهم : اگر به مدت ۸-۶ ساعت ادرار به داخل کیسه جریان نیافت و مطمئن شدید که سوند شما پیچ خوردگی نداشته و یا زخم نشده است به مرکز درمانی مراجعه کنید.

جهت پیشگیری از برگشت ادرار و احتمال عفونت، کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه خود نگهدارید. هرگز کیسه ادرار را روی شکم خود قرار ندهید.

اکیدا از کشیدن سوند فولی خودداری نمایید. زیرا باعث خونریزی یا ضربه به مجرا می گردد. این کار را به پرسنل دوره دیده بسپارید. هنگام راه رفتن لوله تخلیه را در دست خود حلقه کنید و پایین تر از مثانه نگه دارید. یا از سمت داخل با سنجاق قفلی به شلوار خود بیاویزید.

پوست اطراف سوند فولی را حداقل روزی دوبار با آب و صابون بشویید تا هر گونه ترشح و نشت ادراری تمیز شود سپس محل را کامل خشک کنید.

همیشه دستهایتان را قبل و بعد از تماس با لوله سوند فولی ، بشویید.

هنگام دراز کشیدن روی تخت ، کیسه ادراری را به پایین تخت آویزان کنید در حالتی که کشیده نشود.

جهت جلوگیری از کشیده شدن سوند فولی ، آن را با چسب به داخل کشاله ران خود بچسبانید.

به زمان خارج کردن سوند فولی که توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد توجه نموده و جهت انجام آن در تاریخ مقرر به درمانگاه مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید