صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت کودک و نوجوان > تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی در کودکان

تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی در کودکان

چاقی در کودکان | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

در حال حاضر در همه خانه ها تلویزیون وجود دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت می کنند. تماشای تلویزیون برای کودکان و نوجوانان امروزه یک وسیله تفریحی می باشد. با وجود این بررسی ها در سال های اخیر نشان داده ، تماشای زیاد تلویزیون ، بازی های ویدئویی ، بازی با موبایل و اینترنت سبب اضافه وزن و چاقی در نوجوانان گردیده است. اما مطالعه ای که امروز سلامت دات لایف ترجمه آن را در اختیار شما می گذارد ، بر روی کودکان انجام شده است.

در مطالعه ۵ ساله ای که بر روی ۷۴۴ کودکان ۷ – ۱۰ سال صورت گرفت ؛ ساعات تماشای تلویزیون و سطح فعالیت بدنی این نوجوانان ثبت شده  و قد ، وزن و چربی بدن آنها طی این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داده که کودکانی که به صورت زیاد و مداوم به تماشای تلویزیون می پرداختند ، بیشترین افزایش را در درصد چربی بدن داشتند ، در حالی که گروهی که طی این مدت تماشای تلویزیون را کاهش دادند ، حداقل افزایش درصد چربی بدن را داشتند.

بر این اساس پژوهشگران اعتقاد دارند که چنانچه ساعات تماشای تلویزیون افزایش یابد ، کودکان بیشتر در معرض افزایش چربی بدن هستند. علت احتمالی این امر این است که کودکانی که ساعات زیادی تلویزیون تماشا می کنند ، متقابلا فرصت کمتری برای فعالیت های فیزیکی خواهند داشت.

نکته عملی

با وجود این که تلویزیون وسیله ای تفریحی و آموزشی می باشد ، اما باید ساعات تماشای آن را محدود نمود ؛ توصیه می شود این میزان به ۲ ساعت در روز محدود شود. بنظر می رسد باید تدابیری اندیشید که در دوران کودکی و قبل از رسیدن به دوران نوجوانی ، کودکان عادات صحیحی در مورد فرهنگ تماشای تلویزیون بدست آورند.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید