تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی در کودکان

چاقی در کودکان | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

در حال حاضر در همه خانه ها تلویزیون وجود دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت می کنند. تماشای تلویزیون برای کودکان و نوجوانان امروزه یک وسیله تفریحی می باشد. با وجود این بررسی ها در سال های اخیر نشان داده ، تماشای زیاد تلویزیون ، بازی های ویدئویی ، بازی با موبایل و اینترنت سبب اضافه وزن و چاقی در نوجوانان گردیده است. اما مطالعه ای که امروز سلامت دات لایف ترجمه آن را در اختیار شما می گذارد ، بر روی کودکان انجام شده است.

در مطالعه 5 ساله ای که بر روی 744 کودکان 7 – 10 سال صورت گرفت ؛ ساعات تماشای تلویزیون و سطح فعالیت بدنی این نوجوانان ثبت شده  و قد ، وزن و چربی بدن آنها طی این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داده که کودکانی که به صورت زیاد و مداوم به تماشای تلویزیون می پرداختند ، بیشترین افزایش را در درصد چربی بدن داشتند ، در حالی که گروهی که طی این مدت تماشای تلویزیون را کاهش دادند ، حداقل افزایش درصد چربی بدن را داشتند.

بر این اساس پژوهشگران اعتقاد دارند که چنانچه ساعات تماشای تلویزیون افزایش یابد ، کودکان بیشتر در معرض افزایش چربی بدن هستند. علت احتمالی این امر این است که کودکانی که ساعات زیادی تلویزیون تماشا می کنند ، متقابلا فرصت کمتری برای فعالیت های فیزیکی خواهند داشت.

نکته عملی

با وجود این که تلویزیون وسیله ای تفریحی و آموزشی می باشد ، اما باید ساعات تماشای آن را محدود نمود ؛ توصیه می شود این میزان به 2 ساعت در روز محدود شود. بنظر می رسد باید تدابیری اندیشید که در دوران کودکی و قبل از رسیدن به دوران نوجوانی ، کودکان عادات صحیحی در مورد فرهنگ تماشای تلویزیون بدست آورند.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید