صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > توصیف زیبایی شناسی رفتاری

توصیف زیبایی شناسی رفتاری

 زیبایی رفتار | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

درک زیبایی های رفتار اطرافیان و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و این ادراک ، در افراد مختلف متفاوت است. به نظر میرسد که توجه به زیبایی شناسی رفتاری ، نقش قابل ملاحظه ای در تقویت ارتباط و انسجام روابط مابین افراد و همچنین افزایش وابستگی و نشاط و همدلی بین آنها دارد. بنابراین رفتارهای خود را با جلوه های زیبایی بیارایید.

کانونهای خانوادگی از محبت و گرمای متفاوتی برخوردارند که یکی از عوامل تاثیر گذار آن ، شدت احساس زیبایی شناسی رفتاری است. فرزند کوچک یک خانواده با شیرین زبانی و نزدیک شدن به والدین ، ممکن است مواجه با دو رفتار مختلف بشود. یکی عکس العمل سرشار از محبت و آرامش بخش که ناشی از زیبایی شناسی رفتاری و لذت بردن از آنست ، دیگری تذکر و تنبیه و فضای ملتهب و متشنج است که ناشی از عدم ادراک زیبایی رفتار آن فرزند است. بدون شک ایجاد جو شکننده و متشنج ، ناشی از عدم احساس و درک زیباییهای رفتاری فرزندش میباشد که تاثیر نامطلوبی بر آرامش خود و اطرافیان دارد.

هم چون درختان و آب گوارای چشمه ها، آرامش دهنده رهگذران باشید تا از آن بهره ببرند.

زندگی دیگران را با محبت و مهر ورزی بدون توقع ، زیباتر و با نشاط و مفرح کنید ، باعث کاهش مشکلات و درد و رنجشان شوید تا شاید تبسمی در چهره آنها آشکار شود. تردیدی نیست که در جامعه ای که سرشار از زیبایی های نشاط و همدلی و مهربانی باشد ارتباط و همزیستی بهتری جلوه گر میشود و همه از آن بهره میبرند. این بهره بصورتهای مختلفی است که میتواند نقش آموزشی و تربیتی در ناظر و مخاطب داشته باشد و یا فضای زیبایی که آکنده از نشاط توام با آرامش و امنیت برای بهتر زیستن آحاد جامعه باشد.

این شرایط در صورتی تحقق مییابد که افراد قدرت ادراک زیباییهایی که در رفتار و روابط خود یا دیگران وجود دارد را تقویت نمایند ، در آنصورت زیبایی موجود در مهربانی با خانواده و دوست و همکار ، دستگیری و یاری دادن دیگران ، غمخوار یکدیگر بودن ، مشارکت در رفع مشکلات اجتماعی ، احترام گذاشتن به افکار و اعتقادات دیگران ، بازی و همنشینی با کودکان و… بیشتر و بهتر ادراک میشود و از لذتهایش بهره مند میشوند.  

در واقع با تقویت زیبایی شناسی رفتاری ، دسترسی به محبت و استحکام روابط و فضای بانشاط و همدلی و… تسهیل میشود و ظرفیت تعامل و همزیستی افزایش میابد.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید