صفحه اصلی > ازدواج و خانواده > نقش والدین در آینده فرزندان

نقش والدین در آینده فرزندان

انسانها وقتی بچه هستند دلشان بزرگ است و جایگاه مهر و محبت است ولی وقتی بزرگ میشوند دلشان کوچک و اغلب جایگاه کینه و نفرت میشود.

وقتی بچه هستند صدایشان شنیده میشود چون بدون غل و غش و تیرگی است ولی زمانی که بزرگ میشوند فریادشان هم شنیده نمیشود.

بچه که هستند پس از دعوا کردن مدت کوتاهی قهر میکنند ولی بزرگ که میشوند بدون دعوا قهر میکنند و مدت قهر کردنشان طولانی میشود.

 بچه که هستند باران از آسمان میبارد و از آن رحمت میبارد ولی بزرگ که میشوند باران از چشم میبارد و از آن رنج و غم و تنهایی میبارد.

نقش والدین در آینده فرزندان
نقش والدین در آینده فرزندان

بچه که هستند در مورد کسی قضاوت نمیکنند ولی بزرگ که شدند در مورد همه قضاوت میکنند و در اغلب موارد قضاوتشان نسنجیده و احساسی آکنده از حب و بغض است و عامل واگرایی و دور شدن افراد از یکدیگر میشود.

این مقایسه کوتاهی که مابین دوران بچگی و بزرگی انسانها مطرح شد و بخوبی توصیف میکند که چگونه و چه عواملی سبب بروز مشکلات زندگی انسانها میشود.

یکی از مشکلات امروز مردم کم بودن تعداد فرزندان و آینده آنها است که معمولا در حد یک یا دو نفر محدود میشود و در مواقع نیاز به همکاری و همیاری دیگران، مواجه با چالشهایی میشوند و از جمله احساس تنهایی و بی پناهی در فرد شکل میگیرد. یکی از عواملی که این احساس تنهایی را تشدید میکند صحبتهای مذمت گونه و رفتارهای نامناسب والدین با اطرافیان و تاثیر منفی آن بر فرزندان است.

در میان مردم این مرز و بوم، اغلب زوجهای تشکیل دهنده یک خانواده بدون هیچ دلیل منطقی، شروع به بهانه جویی میکنند و اقداماتی در جهت کاهش ارتباط و فاصله گرفتن از خانواده پدر همسر و اطرافیانش به عمل میآورند.

برای ایجاد این فاصله معمولا خانم خانه تاثیر بیشتری دارد و آمارها نشان میدهد که خانمها بیشتر برای نزدیک شدن و ارتباط همسر و فرزندانشان با خانواده پدری خود میکوشند و شوهر و فرزندان را به همین سمت جهت میدهند و تصورشان بر اینست که نزدیک شدن به خانواده پدری او از طریق مذمت خانواده پدر شوهر و کاهش ارتباط با آنها میسر است. بنابراین اعمال و رفتار و گفتار افراد خانواده پدری شوهرشان مورد انتقاد و بدگویی قرار میدهند و از طریق بهانه جویی های مستمر، اقدام به کاهش معاشرت و تضعیف ارتباط با آنها فاصله میگیرند. برای تحقق این منظور نیاز به انتقاد و تخریب مستمر اعضای خانواده پدری شوهر است. در برخی از خانواده ها این تخریب در حضور فرزندان انجام میشود و یا مخاطب آن فرزندان میباشند که باعث ایجاد ذهنیت منفی و بدبینی فرزندان نسبت به خاندان پدری شوهر میشود. در نتیجه عکس العمل این رفتار و گفتار را در رفتارهای سرد و یا منفی فرزندان با افراد خانواده پدر بزرگشان میتوان مشاهده کرد و در نهایت به روابط سرد و شکننده دوجانبه ای منجر میشود.

با اینگونه رفتارها، نیمی از افرادی که میتوانند بطور صادقانه و بدون هیچ چشمداشتی یار و یاور و غمخوار فرزند شما باشند از صحنه خارج میشوند و در نتیجه در سنین جوانی و بالاتر، فرزندتان احساس انزوا و تنهایی و نداشتن تکیه گاههای مطمئن میکند و بدون تشخیص علت آن از نتایجش رنج میبرد. در حقیقت این ظلمی است که به دلیل خودخواهی و یا رفتارهای نسنجیده و کلیشه ای پدر و مادر و بویژه از طریق گفتار و کردار مادر بر فرزندان تحمیل میشود.

بنابراین به منظور پیشگیری از بحرانهای روحی و اخلاقی فرزندانتان لازم است که ارتباطهای خانوادگی خود را با هر دو خانواده خود و همسرتان تقویت کنید و در تحکیم آن بکوشید. بدین ترتیب الگوی رفتاری و ارتباطی خوبی برای فرزندتان ایجاد خواهد شد و نتایج مثبت همگرایی مابین اطرافیان که منجر به محیط سالم و با نشاط مناسبی برای فرزندتان میشود تقویت خواهد شد. برای تحقق این وضعیت بایستی از بهانه جویی و منفی نگری و قضاوتهای احساسی پرهیز شود. حتی مفید خواهد بود که در بسیاری موارد اقدام به چشم پوشی و اغماض در خصوص اختلاف نظر و شبهه هایی که حادث میشود نمایید. لازمه این کار پذیرش این نکته است که خانواده های پدری یک زوج، بدخواه فرزندان و نوه هایشان نیستند هرچند ممکن است اختلاف سلیقه داشته باشند.

با این نگرش صله رحم گسترش و توسعه مییابد و از چالشهای ناشی از تنهایی خود و فرزندانتان رها خواهید شد و مابین اطرافیان از احترام و عزت بیشتری برخوردار میشوید و بگو مگوها و تلخی های مابین شما و همسرتان کاهش مییابد و در نتیجه استحکام و احساس موفقیت و کامیابی در زندگی بیشتر میشود.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

پاسخی بگذارید