ارتباط جنسی قبل از ازدواج

ارتباط جنسی قبل از ازدواج مانعی در برابر عاشق شدن ، در حالی که کشورهای غربی که رابطه جنسی بین دختر و پسر مساله ای تقریبا حل شده و پذیرفته شده (البته نه تایید شده) است و حتی اکثر افراد در رابطه منجر به ازدواج باکره نیستند، مطالعات نشان داده اند که رابطه جنسی دو نفر قبل از ازدواج یک عامل منفی برای رضایت و خوشبختی در زندگی اشتراکی خواهد بود. علت اصلی این مساله این است که ارتباط جنسی به دلیل برانگیختن مکانیسم های احساسی عاطفی، قدرت دید واقعیت ها و تجزیه تحلیل درست مسایل را شدیدا کاهش می دهد و از طرف دیگر موجب اختلال در شکل گیری و رشد عشق واقعی می شود. همچنین این مساله موجب فراهم سازی زمینه مناسب برای افراد سوء استفاده گر خواهد بود.

ارتباط جنسی قبل از ازدواج

ارتباط جنسی قبل از ازدواج (حتی در دوران نامزدی که منع شرعی وجود ندارد) به دو دلیل توصیه نمی شود :

1- بدلایل بسیار زیادی (نظیر مسایل خانوادگی و اجتماعی، احساس گناه، ترحم و …) ممکن است تنها عامل اصلی ازدواج دو نفر شود (درحالیکه آن دو نفر اصلا برای هم مناسب نیستند).

2- باعث اختلال در رشد و تکامل رابطه بین دو نفری که برای هم مناسب هستند، می شود. زیرا  عشق واقعی و اصیل یک روند است که با کشش و اشتیاق شروع شده با صمیمیت و مهربانی برخواسته از شناخت و آگاهی از یکدیگر تقویت یافته و با تعهد و ارتباط جنسی (ازدواج) به اوج رسیده و تثبیت می یابد و ارتباط جنسی زود هنگام این روند را مختل می کند ( درست مثل اینکه اول سقف خانه را بسازیم و سپس دیوارها و پایه های آنرا). زیرا تحت تاثیر سیستم عاطفی اولیه (شهوت) معمولا سیستم عاطفی ارزشی و معنی دار (صمیمیت و عشق) به کمال واقعی خود نمی رسد.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید تصمیم مناسب برای ارتباط جنسی قبل از ازدواج خود بگیرید و در زندگی زناشویی موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید