گوشت قرمز، لبنیات و سرطان پستان

گوشت قرمز، لبنیات و سرطان پستان

 

سرطان پستان یکی از بیماریهای شایع زنان است که در سالهای اخیر شیوع بی رویه ای یافته است. یافتن راههای پیشگیری از بروز این بیماری بدلیل عوارض جبران ناپذیر آن یکی از مباحث مورد علاقه پزشکان و دانشمندان در سالهای اخیر بوده است. ارتباط عوامل تغذیه ای با بروز سرطان از قرنها پیش مورد تاکید بوده است که در این بین به مصرف فراوان گوشت قرمز و نیز لبنیات پرچرب اهمیت ویژه ای داده شده است و در اثبات این فرضیه به شیوع بیشتر سرطان پستان در جوامع غربی و مصرف بالای گوشت قرمز و لبنیات در این جوامع اشاره شده است.

تئوریهای مختلفی در ارتباط بین مصرف گوشت قرمز و سرطان پستان مطرح شده است، که از آن بین، ایجاد آمین های چند حلقه ای و نیز هیدروکربنهای پلی آروماتیک در طی پروسه پخت و پز و حرارت بالای ناشی از آن را، در ایجاد بافت سرطانی در پستان موثر می دانند. علاوه بر این گفته می شود که استفاده از هورمونهای تجویز شده به دامها برای افزایش بافت عضلانی حیوانات و یا بالا بردن سطح شیر تولید شده آنان می تواند به مصرف کنندگان این محصولات منتقل شده و پیشرفت سلولهای سرطانی حساس به هورمون را در بافت پستان تحریک نماید. همچنین گفته شده است که میزان بالای آهن موجود در گوشت قرمز و نیز اسید چرب موجود در لبنیات را در بروز سرطان پستان دخیل می باشد. از طرف دیگر مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که اسید چرب کونژوگه لینولئیک (CLA) ایجاد شده توسط باکتریهای روده اثر مهاری در ایجاد سرطان پستان دارد، این در حالی است که مطالعات انسانی به نتیجه یکسانی در استفاده از مکملهای حاوی این نوع اسیدچرب در پیشگیری سرطان پستان نرسیده اند.

مطالعات بیولوژیک انسانی نتوانسته اند وجود ارتباط قطعی بین مصرف محصولات حیوانی و بروز سرطان پستان را اثبات نمایند. دو مطالعه جامع که به بررسی نتایج گذشته نگربین مصرف گوشت قرمز و بروز سرطان سینه بویژه در زنان قبل از یائسگی پرداخته، وجود ارتباط مثبت ضعیفی را بین مصرف این مواد و بروز سرطان سینه نشان داده است، ولی دارای خطاهایی در ارزیابی بوده است. اما از طرف دیگر مطالعات جدید آینده نگر در بیش از 7 هزار فرد مبتلا، وجود ارتباط بین مصرف گوشت قرمز و سرطان سینه را اثبات ننموده است.

جالب آن که مطالعات اخیر آینده نگر که در 10 کشور اروپایی بر روی بیش از 7 هزار فرد مبتلا به سرطان پستان انجام شده است ارتباط معناداری را بین مصرف گوشت قرمز، لبنیات یا تخم مرغ و سرطان سینه نشان نداده است. اگرچه این مطالعه ارتباط در حد مرزی را بین مصرف گوشتهای فرآوری شده و بروز سرطان سینه نشان داده است، به نظر می آید ارتباطات بین مصرف گوشت قرمز و بروز سرطان سینه، در بعضی مطالعات قبلی نیز به میزان درجه حرارت استفاده شده و نیز استفاده از روغن در تهیه غذا های گوشتی مرتبط باشد.

به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که ارتباطی بین مصرف گوشت قرمز و نیز لبنیات در ایجاد بیماری سرطان سینه در سنین میانسالی خانمها وجود ندارد. اگرچه مطالعات بیشتر برای یافتن ارتباط احتمالی بین مصرف مواد غذایی حیوانی در سنین کودکی و نوجوانی و بروز سرطان در سالهای آتی مورد نیاز می باشد.

با توجه به همه موضوعات فوق الذکر، مصرف بی رویه گوشت قرمز مورد توصیه نمی باشد، چراکه می تواند زمینه بیماریهای قلبی و عروقی و نیز دیابت را تشدید نماید. علاوه بر این برای خانمهایی که به دنبال کاهش ریسک بروز سرطان سینه از طریق مواد غذایی هستند، نشان داده شده است که جلوگیری از افزایش بی رویه وزن می تواند اثرات مفیدی در پیشگیری از بروز سرطان ایفا نماید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید