مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت
مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

 

مهارت های زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت به صورت زیر مطرح گردیده است. این مهارت های ده گانه عبارتند از…

  1. مهارت خود آگاهی
  2. مهارت همدلی
  3. مهارت روابط بین فردی سازگارانه ( روابط بین فردی )
  4. مهارت برقراری رابطه مؤثر (روابط اجتماعی)
  5. مهارت تصمیم گیری
  6. مهارت حل مسئله
  7. مهارت تفکر خلاق
  8. مهارت مقابله با هیجان های منفی
  9. مهارت تفکر انتقادی
  10. مهارت مقابله با فشارهای زندگی

برای استفاده مناسب و مؤثر از این مهارت ها نیاز به درک صحیح هر یک و بکارگیری به موقع آنها است، ضمن اینکه استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف باعث افزایش اثر بخشی مهارت ها در شما می گردد.

مقاله دیگری با عنوان اهداف مهارت های زندگی در سایت سلامت دات لایف وجود دارد که خواندن این مقاله را به شما توصیه میکنیم.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید