خلاصه احکام و فرائض دینی در بیمارستان

 

احکام و فرائض دینی در بیمارستان
احکام و فرائض دینی در بیمارستان

 

معمولا در بیمارستان ها به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای برخی از بیماران ، انجام فرایض دینی سخت و گاهی غیر ممکن می شود. برای انجام فرایض دینی توسط بیماران شرایط خاصی وجود دارد که نه به بیمار آسیبی برسد و نه فرد از انجام واجبات دینی خود بازماند. با توجه به پرسش های فراوان توسط بیماران در این مورد و با توجه به اهمیت موضوعات دینی ، سلامت دات لایف در این مقاله در مورد چگونگی انجام این فرایض و احکام مربوط به آن ها توضیحاتی ارائه کرده است. 

 

طهارت :

 • بیمار یا کسی که به عللی نتواند بعد از ادرار کردن خود را با آب بشوید اگر با پارچه ای پاکیزه خود را تمیز نماید می تواند نماز بخواند.
 • اگر در بدن یا لباس نمازگزاران زخم و یا جراحت باشد و اگر عوض کردن لباس و آب کشیدن زخم برای او سخت است می تواند با آن زخم نماز بخواند.

 

طریقه وضو و غسل جبیره ای :

وضوی جبیره ای : مثل همیشه وضو گرفته ، فقط نوبت دست گچ گرفته که رسید ، با دست مرطوب روی آن بکشید و قسمتهایی از دست که احیاناً باز است را مانند وضوی معمولی بشویید. طهارت تا این اندازه کفایت می کند و صحیح است.

غسل جبیره ای : قسمت هایی از بدن که باز است را طبق معمول غسل دهید و آب را به همه قسمت های محل غسل برسانید اما وقتی به قسمت جبیره – پوششی که روی زخم و مثل آن است – رسیدید ، روی همه قسمت های جبیره را با دست مرطوب مسح نمایید. همین اندازه از طهارت کفایت می کند و غسل صحیح است.

 • اگر روی پاها و جلوی سر زخم باشد و نتوان روی آن ها را مسح کرد ، پارچه ای « پاکیزه » روی آن ها بگذارید و روی این قسمت ها را مسح کنید و یا بنا به احتیاط واجب تیمم هم بکنید.
 • اگر امکان گذراندن پارچه « روی زخم جلو سر و روی پاها » نباشد در این صورت باید به جای وضو تیمم کنید و بهتر است یک وضوی بدون مسح نیز بگیرید.
 • هر گاه اعضای وضو زخم باشد و روی آنها هم بسته باشد ، اگر باز کردن روی زخم بدون زحمت و ضرر ممکن باشد ، باید روی زخم را باز کرد و وضو گرفت.
 • به هنگام وضو اگرروی زخمی را نمی شود باز کرد اما پوشش یا جبیره روی زخم پاک است ، در صورت امکان راندن آب از روی جبیره به زخم و و در حالتی که  زحمت و ضرری در انجام این امر نباشد باید آب را به زخم برسانید.
 • کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است با وضوی جبیره ای بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد.
 • مریضی که آب برای او ضرر ندارد و خودش دسترسی به آب ندارد و کسی نیست که برایش آب بیاورد ( برای غسل یا وضو ) می تواند برای طهارت خویش فقط تیمم کند.
 • نماز بدون وضو یا تیمم صحیح نیست و قضا دارد و نماز هیچ گاه از انسان ساقط نمی شود مگر در حال بیهوشی و کما و عذر شرعی برای زنان.
 • تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارد ( فقط نیت آنها متفاوت است ) .

 

چگونگی خواندن نماز :

 • کسی که نه می تواند نشسته نماز بخواند و نه می تواند به پهلوی راست بخوابد و نه پهلوی چپ به هنگام نمازباید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.
 • به هنگام سجده اگر دمل یا زخمی تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف پیشانی سجد کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه نیز ممکن نیست به جایی از صورت که ممکن است سجده کند.
 • کسی که اصلا نمی تواند خم شود برای سجده باید بنشیند و با سر اشاره کند و اگر نتوانست با سر نیز اشاره کند ، با چشم ها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب بر آن است که اگر می تواند بقدری مهر را بلند کرده و را بر آن بگذارد.

 

این احکام شرعی برگرفته از رساله عملیه حضرت امام خمینی ( ره)

فواید روزه بر سلامت دستگاه گوارش را از سلامت دات لایف مطالعه کنید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید