صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > خلاصه احکام و فرائض دینی در بیمارستان

خلاصه احکام و فرائض دینی در بیمارستان

 

احکام و فرائض دینی در بیمارستان
احکام و فرائض دینی در بیمارستان

 

معمولا در بیمارستان ها به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای برخی از بیماران ، انجام فرایض دینی سخت و گاهی غیر ممکن می شود. برای انجام فرایض دینی توسط بیماران شرایط خاصی وجود دارد که نه به بیمار آسیبی برسد و نه فرد از انجام واجبات دینی خود بازماند. با توجه به پرسش های فراوان توسط بیماران در این مورد و با توجه به اهمیت موضوعات دینی ، سلامت دات لایف در این مقاله در مورد چگونگی انجام این فرایض و احکام مربوط به آن ها توضیحاتی ارائه کرده است. 

 

طهارت :

 • بیمار یا کسی که به عللی نتواند بعد از ادرار کردن خود را با آب بشوید اگر با پارچه ای پاکیزه خود را تمیز نماید می تواند نماز بخواند.
 • اگر در بدن یا لباس نمازگزاران زخم و یا جراحت باشد و اگر عوض کردن لباس و آب کشیدن زخم برای او سخت است می تواند با آن زخم نماز بخواند.

 

طریقه وضو و غسل جبیره ای :

وضوی جبیره ای : مثل همیشه وضو گرفته ، فقط نوبت دست گچ گرفته که رسید ، با دست مرطوب روی آن بکشید و قسمتهایی از دست که احیاناً باز است را مانند وضوی معمولی بشویید. طهارت تا این اندازه کفایت می کند و صحیح است.

غسل جبیره ای : قسمت هایی از بدن که باز است را طبق معمول غسل دهید و آب را به همه قسمت های محل غسل برسانید اما وقتی به قسمت جبیره – پوششی که روی زخم و مثل آن است – رسیدید ، روی همه قسمت های جبیره را با دست مرطوب مسح نمایید. همین اندازه از طهارت کفایت می کند و غسل صحیح است.

 • اگر روی پاها و جلوی سر زخم باشد و نتوان روی آن ها را مسح کرد ، پارچه ای « پاکیزه » روی آن ها بگذارید و روی این قسمت ها را مسح کنید و یا بنا به احتیاط واجب تیمم هم بکنید.
 • اگر امکان گذراندن پارچه « روی زخم جلو سر و روی پاها » نباشد در این صورت باید به جای وضو تیمم کنید و بهتر است یک وضوی بدون مسح نیز بگیرید.
 • هر گاه اعضای وضو زخم باشد و روی آنها هم بسته باشد ، اگر باز کردن روی زخم بدون زحمت و ضرر ممکن باشد ، باید روی زخم را باز کرد و وضو گرفت.
 • به هنگام وضو اگرروی زخمی را نمی شود باز کرد اما پوشش یا جبیره روی زخم پاک است ، در صورت امکان راندن آب از روی جبیره به زخم و و در حالتی که  زحمت و ضرری در انجام این امر نباشد باید آب را به زخم برسانید.
 • کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است با وضوی جبیره ای بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد.
 • مریضی که آب برای او ضرر ندارد و خودش دسترسی به آب ندارد و کسی نیست که برایش آب بیاورد ( برای غسل یا وضو ) می تواند برای طهارت خویش فقط تیمم کند.
 • نماز بدون وضو یا تیمم صحیح نیست و قضا دارد و نماز هیچ گاه از انسان ساقط نمی شود مگر در حال بیهوشی و کما و عذر شرعی برای زنان.
 • تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارد ( فقط نیت آنها متفاوت است ) .

 

چگونگی خواندن نماز :

 • کسی که نه می تواند نشسته نماز بخواند و نه می تواند به پهلوی راست بخوابد و نه پهلوی چپ به هنگام نمازباید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.
 • به هنگام سجده اگر دمل یا زخمی تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف پیشانی سجد کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه نیز ممکن نیست به جایی از صورت که ممکن است سجده کند.
 • کسی که اصلا نمی تواند خم شود برای سجده باید بنشیند و با سر اشاره کند و اگر نتوانست با سر نیز اشاره کند ، با چشم ها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب بر آن است که اگر می تواند بقدری مهر را بلند کرده و را بر آن بگذارد.

 

این احکام شرعی برگرفته از رساله عملیه حضرت امام خمینی ( ره)

فواید روزه بر سلامت دستگاه گوارش را از سلامت دات لایف مطالعه کنید.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید