صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > جهان بینی نسبت به زندگی

جهان بینی نسبت به زندگی

جهان بینی نسبت به زندگی

در ابتدا بایستی جهان بینی و دیدگاه هرکسی نسبت به زندگی و نهایت آن و همچنین خواستگاه شخص در ارتباط با آن، بطور روشن تعیین شود. بطوریکه دیدگاه شخص نسبت به حقیقت و اهداف نظام هستی و سیر تحول و نهایت آن و نقش او در این عرصه، مشخص و روشن باشد.

برای تحقق دیدگاه هر شخصی در مورد زندگی، لازم است از سواد و آگاهی مورد نیاز و تکنیکها و ابزارهای مهارتی آن که بتواند در جهت حرکت او مؤثر بوده و همسوی با چهار چوب جهان بینی و مؤثر در نگاهش باشد، آگاه شده و آنرا بطور مناسب و در شرایط مطلوبی بکار گیرد.

بدون تردید، برای اجرای هر کدام از مهارتهای زندگی، ضرورت بهره مندی از آگاهی و تکنیکها و روشهای اجرایی جهت تسهیل کار و پرهیز از بیراهه رفتن اجتناب ناپذیر است.    

در واقع میتوان مابین زندگی کردن و زنده بودن تفاوت قائل شد به طوری که زنده بودن به معنی ایفای نقشی انفعالی در برابر مشکلات و ناملایمات است در حالیکه زندگی کردن به معنی نقش آفرینی جهت دار فعال و پویا در جریان خرسندی و ناخرسندی از وقایع زندگی است.

بنابراین، زنده بودن، نیاز به هیچ سواد و هنر و مهارتی ندارد و در مقابل آن، زندگی بیش از هر چیز دیگری به ابزارهایی به نام معرفت زندگی یا سواد سفید و مهارتهای مورد نیاز آن احتیاج دارد.

احتیاجات زندگی با توجه به تغییر ساختار خانوادگی، سرعت تغییرات فرهنگی و اجتماعی، شبکه وسیع و پیچیده ارتباطات انسانی و ….. ، انسان ها را با چالشها و فشارهای روحی و روانی متعددی رو به رو نموده است که ضرورت شناخت و غلبه بر آنها اجتناب ناپذیر است.

مقابله مؤثر با این عوامل، نیازمند علم و معرفت مورد نیاز زندگی متعالی، همراه با توانمندیهای فکری و روحی و اجتماعی میباشد.

بی توجهی به نگرشها و دیدگاههای اعتقادی و نداشتن مهارتها و توانایی های ارتباطات عاطفی و روانی و اجتماعی، افراد را در مقابل مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات رفتاری و اجتماعی و روانی قرار میدهد.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید