خنک کردن حیوانات به کمک یخ در تابستان

این روزها گرمای هوا بیش تر از هرچیز دیگری خودنمایی می کند و شاید در کشور ما یکی از جمله های مورد استفاده این روزها این است.

این تابستان کی میخواد تمام شود.

از این تابستان گرم حدود یکماه و 25 روز دیگر مانده ، هرچند که بعید از است 20 مرداد هوا همانند اول مرداد گرم و آتشین باشد اما چیزی که روشن است حفاظت از محیط زیست و دنیای پیرامون است.

هوای گرم تابستان برگ درختان را همچون پاییز زرد خواهد کرد. در تابستان برگریزان می شود.

حیوانات هم همچون باقی موجودات کره زمین در مقابل گرمای شدید تابستان آسیب پذیر هستند.

فصل جفت گیری و تولید مثل در حیوانات با تغییرات هوا جابجا می شود. حیواناتی که هنوز به بلوغ نرسیده اند آسیب پذیرتر می شوند و بدون شک این وظیفه ما هست که بعنوان افرادی که نظم کره زمین را برهم زده ایم و با رفتارهای نسنجیده خود باعث گرم شدن کره زمین شده ایم حال به کمک حیواناتی برویم که نقشی در این تراژدی غمناک نداشته اند.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

خنک کردن حیوانات با یخ
خنک کردن حیوانات با یخ

 

خنک کردن خرس پاندا با یخ در چین
خنک کردن خرس پاندا با یخ در چین

 

خنک کردن خرس قطبی با یخ
خنک کردن خرس قطبی با یخ

 

جلوگیری از گرمازدگی حیوانات
جلوگیری از گرمازدگی حیوانات

 

حمام کبوتر
حمام کبوتر

 

خنک کردن پاندا با یخ
خنک کردن پاندا با یخ

 

خنک کردن پاندا
خنک کردن پاندا
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید