Tag Archives: گوش درد ارجاعی

همه چیز درمورد گوش درد ارجاعی

همه چیز درمورد گوش درد ارجاعی

  گوش درد ارجاعی نوعی گوش درد است که منشاء آن خود گوش نیست و از کانون دیگری به گوش می رسد. این درد میتواند از قسمت های دور دست مانند سرطان مری منشا گرفته باشد. برخی اوقات ممکن است درد گوش بخاطر دندان درد باشد و بهتر است که …

متن کامل