Tag Archives: گلسر

روش علمی برای پیش بینی آینده ازدواج

پیش بینی آینده ازدواج

پیش بینی آینده ازدواج ؛ بسیاری از افراد در دوران آشنایی و حتی نامزدی به خصوص اوقاتی که با فرد مقابل دچار مشکل و عدم تفاهم می شوند، به سراغ سوالهای بی جوابی چون: آیا تصمیم من برای ازدواج با این فرد درست بوده است؟ آیا او می تواند مرا خوشبخت کند؟ …

متن کامل