Tag Archives: کودک درون چیست

کودک درون خود را کشف کرده و از او مراقبت کنید

کودک درون

کودک درون شما خردسال کوچکی است که از شما می خواهد برایش پدر و مادری مهربان باشید. هرگاه بتوانید به خواسته های کودک درون خود احترام بگذارید و برای او مادر و پدری مهربان و برآورده کننده آرزوهایش باشید به آرامشی وصف ناشدنی دست پیدا خواهید کرد و حتی از …

متن کامل