Tag Archives: کفش

بهترین نوع کفش برای افردا مبتلا به دیابت

کفش برای افراد مبتلا به دیابت

  با گرم شدن هوا در فصل تابستان نوع پوشش همه مردم متفاوت می شود. این تفاوت از لباس های بر تن گرفته تا کفش در پا خود را نشان می دهد. همان طور که می دانید افراد دیابتی به راحتی و با کم ترین فشار بر پاها و یا …

متن کامل

انتخاب کفش مناسب برای دویدن

کفش مناسب برای دویدن

انتخاب کفش مناسب برای دویدن از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه نداشتن کفش مناسب برای دویدن شما را بی انگیزه می کند و دویدن را برای شما زجرآور می کند. کفشی برای دویدن مناسب است که جلوی آسیب دیدن پای شما را بگیرد و مکمل مناسبی برا ی پای شما …

متن کامل