بایگانی/آرشیو برچسب ها : کشیدن دندان

مراقبت های پس از کشیدن دندان و جراحی دهان

• مراقبت از زخم 1- در محل جراحی یک گاز قرار داده شده است. تا زمان رسیدن به منزل (حدود نیم ساعت تا سه ربع بعد از عمل) دهان را محکم بسته نگه دارید تا گاز با فشار در محل عمل قرار داشته باشد. بعد آن را به آرامی بردارید …

متن کامل