صفحه اصلی > بایگانی برچسب: چرخه جنسی

بایگانی برچسب: چرخه جنسی

آیا شما می توانید تخمک گذاری را احساس کنید؟

آیا شما می توانید تخمک گذاری را احساس کنید؟

در تحقیقات صورت گرفته در مورد تخمک گذاری مطرح شده است که برخی از زنان در این دوران دچار گرفتگی خفیف یا درد مختصر در ناحیه ی زیر شکم یا کمردرد یک طرفه می شوند که این احساس درد میتل اشمرز(mittelschmers) نام دارد که ترجمه ی آلمانی middle pain ( …

متن کامل

آیا می توان بلا فاصله بعد از دوره ی قاعدگی باردار شد؟

آیا می توان بلا فاصله بعد از دوره ی قاعدگی باردار شد

این سوال ذهن بسیاری از خانم ها را مشغول کرده است و سلامت دات لایف امروز به این موضوع می پردازد و به شما خواهد گفت که آیا می توان بلا فاصله بعد از دوره ی قاعدگی باردار شد؟ بله، شما می توانید بلافاصله بعد از دوران قاعدگی باردار شوید. …

متن کامل