بایگانی/آرشیو برچسب ها : پلی داکتیلی

پلی داکتیلی یا پرانگشتی چگونه نقصی است؟

پلی داکتیلی

پلی داکتیلی یا پرانگشتی یک زایدۀ کوچک در دست ها یا پاها است که در انسان و حیوانات به وجود می آید. کلمه داکتیلی نشات گرفته از کلمه یونانی داکتولوس ( انگشت ) می باشد. افراد مبتلا به این نقص در یک یا هر دو دست خود بیش از پنج …

متن کامل