بایگانی/آرشیو برچسب ها : پشتی طبی

اصل ارگونومی در محیط کار اداری

هر سازمانی برای فعالیت خود از ساختمانی با اتاقهایی که دارای تجهیزات و تسهیلاتی از قبیل : میز ، صندلی ، کامپیوتر ، دستگاه فاکس ، تلفن و غیره در جهت پیشبرد اهداف سازمانی استفاده می کند. تجهیزات و تسهیلات فراهم شده سلیقه ای بوده و بدون توجه به وضعیت …

متن کامل