Tag Archives: پروتئین وی

میزان نیاز پروتئین بدن چقدر هست؟

میزان پروتئین مورد نیاز بدن | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

میزان نیاز پروتئین بدن برای محاسبه تقریبی میزان نیاز پروتئین بدن که با رشته ورزشی شما و نیز با بدن شما تناسب داشته باشد باید تمام متغییر های مربوط را در نظر داشته باشید. بر اساس مطالعات زیست شیمی انجام شده نشان می دهد که سوخت و ساز پروتئین در …

متن کامل