بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزن مناسب بدن

نمایه توده بدنی یا Body Mass Index ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

سنجش توده بدنی

  نمایه توده بدنی یا Body Mass Index ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺯﻥ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ “نمایه ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﯽ” ﯾﺎ  BMIﺍﺳﺖ. سلامت دات لایف برنامه ای برای محاسبه BMI برای شما قبلا ارائه داده است. BMI …

متن کامل

برنامه محاسبه وزن ایده آل بدن

سنجش توده بدنی

راهنمای توده بدهBody Mass Index   اگر کنجکاو هستید که بدانید وزن ایده آل چگونه حساب می شود و این برنامه محاسبه قد و وزن برچه اساسی کار می کند مقاله نمایه توده بدنی یا Body Mass Index ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ را مطالعه کنید. تاثیر محاسبه وزن بر تناسب اندام …

متن کامل