بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزن ایده آل

نمایه توده بدنی یا Body Mass Index ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

سنجش توده بدنی

  نمایه توده بدنی یا Body Mass Index ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺯﻥ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ “نمایه ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﯽ” ﯾﺎ  BMIﺍﺳﺖ. سلامت دات لایف برنامه ای برای محاسبه BMI برای شما قبلا ارائه داده است. BMI …

متن کامل