بایگانی/آرشیو برچسب ها : واکنش های دفاعی بدن

عطسه کردن و نکات جالبی در مورد آن

عطسه کردن

عطسه کردن در واقع نوعی واکنش دفاعی است. هنگامی که محرک های خارجی حتی در مقادیر میکروسکوپی وارد مجاری تنفسی می شود ، یا هنگامی که عفونتی خاص مجرای تنفسی را درگیر کند بدن برای خارج کردن این عفونت ها یا عوامل خارجی ، واکنش عطسه کردن را پی ریزی …

متن کامل