بایگانی/آرشیو برچسب ها : واسکولیت

بیماری بیت الله عباسپور چه بود؟

بیت الله عباسپور

بیت الله عباسپور هفته نامه سلامت: واسکولیت بیماری عروقی است با علت ناشناخته که در آن عروق بدن (شریان یا ورید) دچار التهاب می شوند. در بیماری واسکولیت، سیستم ایمنی بدن به اشتباه عروق خود را بیگانه تلقی می کند و به آن حمله ور می شود تا آن را …

متن کامل