بایگانی/آرشیو برچسب ها : هیپوتالاموس

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانی چیست؟

  در یونان قدیم، ارتباط نزدیکی بین موسیقی و شفا وجود داشت. این همبستگی به یکی از خدایان یونان« آپولو» ارتباط داده شده است. آپولو هم خدای موسیقی و هم خدای طب بود. یونانیان معتقد بودند که امراض، نتیجه عدم هارمونی در وجود فرد است و موسیقی با قدرت روحی و …

متن کامل