بایگانی/آرشیو برچسب ها : هنر زیبایی شناسی

توصیف زیبایی شناسی ماوراء الطبیعه

توصیف زیبایی شناسی ماوراء الطبیعه | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

علمی که به مباحث فراتر از طبیعت که همان معرفت و شناخت به علت العلل و ذات مطلق نظام هستی و یا شناخت و آگاهی به ذات مطلق وجود و جلوه های گوناگون آن است میپردازد و آنرا مورد بحث و بررسی قرار میدهد علم ماوراء الطبیعه نامیده میشود. کسی …

متن کامل