بایگانی/آرشیو برچسب ها : نفت

نخست وزیری دکتر مصدق و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت

نخست وزیری دکتر مصدق و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت

تابستان سال ۱۳۲۰ در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضاشاه پهلوی عملاً از کشور تبعید شد و محمدرضا به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. عدم اقتدار نسبی شاه جوان، بویژه در سال‌ های ابتدایی، به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت …

متن کامل