بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهارت هاي ده گانه

همدلی

همدلی

همدلی اولین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی است که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت همدلی در بین انسان ها و حتی حیوانات بصورت ذاتی وجود دارد که البته در برخی این مهارت تقویت شده است، سلامت دات لایف در این مقاله به مهارت همدلی می پردازد. …

متن کامل

اهداف مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی : شکی نیست که عدم آگاهی از مهارتهای زندگی و عدم توانایی در خصوص الزامات رفتاری مورد نیاز جریان زندگی ، تاثیرات منفی خود را بر بسیاری از حوزه های زندگی معمولی روزمره شخصی و اجتماعی افراد، میگذارد. مهارت داشتن، عبارت از بلد بودن است. در عرف …

متن کامل