بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن

 جوهره اصلی وجود انسان را فکر و اندیشه او تشکیل میدهد و تفکر خلاق میتواند موجب هدایت و راهبری انسانها شود. در مقاله مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن با یکی دیگر از مهارت های زندگی از نظر قرآن و اسلام آشنا می شویم. در سوره اعراف آیه 179 انسان …

متن کامل

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

  هفتمین مهارت از  مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر خلاق است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. تفکر خلاق فرد از دو جنبه اهمیت دارد بطوریکه میتواند امکان یافتن راه حلهای بیشتر و انتخاب مناسبترین آن …

متن کامل