بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهارت برقراری رابطه

مهارت برقراری رابطه موثر از نظر قرآن

مهارت برقراری رابطه موثر از نظر قرآن

با تعمقی در واقعیت های زندگی، آشکار میشود که ﻫﺮ ﻣﺮحله ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ، مفهوم ﻭ ﺯﻳﺒﺎیی ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ مسیر ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ آن ﻭ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی، عبور ﺍﺯ آن مرحله ﻭ ورود ﺑﻪ ﻣﺮاحل ﺑﻌﺪی تسهیل میشود. طی عبور ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ مختلف ﺯﻧﺪﮔﻲ ، …

متن کامل